Lidt historie i relation til Vrist Pumpelag

Med tiden vil vi her forsøge at orientere lidt om området omkring Vrist, tidligere pumpe- og digelag m.m.

Vejnavne i området

Lemvig kommune har i 2013 ladet udarbejde Kulturmiljøredegørelser for Langerhuse, Harboøre og Thyborøn. Disse redegørelser beskriver en lang række forhold vedrørende byernes opståen og udvikling.

Se mere her:

Kulturmiljøredegørelse for Langerhuse

Kulturmiljøredegørelse for Harboøre

Kulturmiljøredegørelse for Thyborøn

Strandinger

Vidste du, at vejnavnene i vores område refererer til dramatiske strandinger ved Vrist, tragiske skæbner og heroiske indsatser ved redningsaktioner?

Bendt Bjergaard har fundet flere spændende historier, og med tilladelse fra direktør og dykker Gert Normann bringes uddrag fra hans bog, oplysninger fra andre bøger og Lokalhistorisk Museum i Thyborøn.

Læs mere ved at følge disse links:

Se her hvilke hændelser vejnavnene refererer til

Læs om meget spændende beretninger fra bogen "Skibsvrag ved Vestkysten", af Gert Normann Andersen - beretninger der referer til vejnavne i vores område.

Læs om andre tilsvarende spændende beretninger fra bogen "Det Nørrejydske Redningsvæsen", primært redningsaktioner udgået fra redningsstation "Flyvholm".

Kystredningsstationer

Vil du vide lidt om kystredningsstationer, redningsbådene og raketapparater, så læs om Kystredningsstation på Wikipedia.

Digegennembrud

Lidt om havets gennembrud ved Thyborøn i 1825 og Sandholm Nor.

Lidt om digegennembrud og de katastrofale følger deraf ved Harboøre.

Lidt om havets gennembrud ved Vrist i 1981, samt kystbeskyttelse ved Vrist og Langerhuse:
Kystbeskyttelse ved Vrist og Langerhuse.