Lovgivningen omkring pumpelag - lokalplaner o.lign.

Lokalplan nr. 15 for Thyborøn-Harboøre kommune
Sommerhusområde ved Flyvholm, Vrist og Vejlby.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bl.a. udforming, størrelse og placering af byggeri.

Bestemmelserne er gældende for alle ejendomme inden for lokalplanens afgrænsning.

Bemærk at et mindre område ved Vejlby er pillet ud af lokalplanen og erstattes af lokalplan 141 - se i øvrigt Lemvig kommunens hjemmeside.