Økonomiske forhold

Det er bestyrelsens hensigt at sikre, at der er opkræves bidrag, så der oparbejdes en vis kapital til betaling af de første arbejder og den løbende drift af pumpelaget og samtidig sikre, at der sker afvikling af kommunegaranterede lån over en rimelig kort årrække.

Budgetoplysninger:

Langtidsbudget 2021 - 2025, som er fremlagt via hjemmesiden i forbindelse med generalforsamlingen 24. april 2021.

Regnskaber

2023

Regnskab 2022, som er fremlagt via hjemmesiden i forbindelse med generalforsamlingen den 23. april 2023. Revisorpåtegnet regnskab for 2022

2022

Regnskab 2021, som er fremlagt via hjemmesiden i forbindelse med generalforsamlingen 23. april 2022.
Revisorpåtegnet regnskab for 2021

2021

Regnskab 2020, som er fremlagt via hjemmesiden i forbindelse med generalforsamlingen 24. april 2021.
Revisorpåtegnet regnskab for 2020

2020

Regnskab 2019, som er fremlagt via hjemmesiden i forbindelse med generalforsamlingen 24. april 2021.
Revisorpåtegnet regnskab for 2019

2019

Regnskab 2018, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 13. april 2019.
Revisorpåtegnet regnskab for 2018

2018

Regnskab 2017, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 21. april 2018.
Revisorpåtegnet regnskab for 2017

2017

Regnskab 2016, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 18. april 2017.
Revisorpåtegnet regnskab for 2016

2016

Regnskab 2015, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 2. april 2016.
Revisorpåtegnet regnskab for 2015

2015

Regnskab 2014, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 28. marts 2015.
Revisorpåtegnet regnskab for 2014

2014

Regnskab 2013, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 5. april 2014.
Revisorpåtegnet regnskab for 2013

2013

Regnskab 2012, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 13. april 2013.
Revisorpåtegnet regnskab for 2012

2012

Regnskabet 2011, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen den 21. april 2012.
Revisorpåtegnet regnskab for 2011

Aftale mellem Lemvig Vand & Spildevand og Vrist Pumpelag fra april 2013