Diverse møder

Referater fra diverse møder m.m.:

Referat af dialogmøde den 09.05.2018 med Lemvig Kommune og bestyrelsen for Vrist Pumpelag

Referat af Lemvig Kommunes møde med bestyrelsen for Harboøre Pumpelag

Brev af 19.04.2018 til Lemvig Kommune angående okkerproblemer

Referat af møde (11. april 2012) med kommunen om en række forhold vedrørende den fremtidige afledning af drænvand m.m.

Referat fra møde med Lemvig Vand og Spildevand samt Orbicon den 26. marts 2012

Referat fra møde Lemvig Vand og Spildevand (LVS) og Orbicon den 30. jan. 2012

Notatet "Oplæg til samarbejde med Lemvig Vand og Spildevand, 30. jan. 2012"