Om Vrist Pumpelag

Lagets formål er at beskytte arealer mod forhøjet grundvandsstand og overfladevand og derved sikre, at arealerne kan bruges til deres formål i henhold til bl.a. gældende kommune- og lokalplaner.

Laget står således for vedligehold, reparation og renholdelse af lagets drænsystem, pumpestationer og pumper.