Kloakering og udførelse af nye dræn

Her vil vi forsøge at bringe informationer til pumpelagets medlemmer om den kommende kloakering samt drænprojektet.

Vrist Pumpelag har haft et godt samarbejde med Lemvig Vand og Spildevand A/S samt "Orbicon" under hele projekteringsfasen. Pumpelaget har også haft stor indflydelse på udformning og udbudsmaterialet.

Nedenstående links er til oprindelige og delvis rettede tegninger forud for gennemførelsen af kloakarbejdet. Senere kommer tegninger der viser den faktiske udførelse.

Under "Møder og referater" finder du flere oplysninger om forudsætninger og referater.

Her er links til detailtegninger over det kommende kloak- og drænprojekt:

Tegn. 21 - rev. C med luftfoto
- Sylphidevej, del af Byskovvej, 23. marts 2015

Tegn. 21 - rev. C - Detailtegning
- Sylphidevej, del af Byskovvej, 23. marts 2015

Tegn. 22 med luftfoto
- UDGÅET - se i stedet nedenstående link til detailtegning nr. 22

Tegn. 22 - rev. F - Detailtegning
- Sylphidevej, del af Byskovvej, 27. marts 2015

Tegn. 23 - rev. E med luftfoto
- Themisvej, Gloryvej og Bragdøvej, 23. marts. 2015

Tegn. 23 - rev. E - Detailtegning
- Themisvej, Gloryvej og Bragdøvej, 23. marts. 2015

Tegn. 24 - rev. B
- Del af Emblavej, Hvilehjemsvej, Horizonvej, del af Arcticvej, del af John Brights Vej, del af Alkajavej, 28. oktober 2013

Tegn. 25 - rev. B
- Alkajavej, del af John Brights Vej, Arcticvej, Fourmivej, del af Slettevej, 28. oktober 2013

Tegn. 26 - rev. D
- Del af Fourmivej, Slettevej, Charlottevej, Ibsensvej, Hermodsvej, del af Flyvholmvej, del af Ll. Flyvholmvej, 12. august 2014

Tegn. 27 - rev. D
- Ll. Flyvholmvej, Bethaniavejdel af Ibsensvej, 12. august 2014