Til orientering

På denne side finder du lidt orienterende stof, som tidligere er oplyst af kommunen, eller andet generelt stof, som du måske kan have interesse i.

Vrist Pumpelags regler for tilslutning til dræningssystemet.
"Regler for dræn tilslutning".

Miljøstyrelsens side om "Klimatilpasning" med en stort antal links til forskellige emner m.m.
"Miljøstyrelsens hjemmeside "Klimatilpasning".

Danmarks "Strategi for tilpasninger til klimaændringer - Regeringen 2008". Overordnede forhold i relation til forventede klimaændringer, bl.a. på baggrund af FN's Klimapanels (ICCP)anbefalinger.
"Strategi for tilpasninger til klimaændringer - Regeringen 2008".

De statslige myndigheders klimatilpasningsindsats i 2010 fremgår af notatet, Koordinationsforum for Klimatilpasning.
Koordinationsforum for Klimatilpasning, status 2010.

Lemvig kommunes hjemmeside om pumpe- og digelag.

Lemvig kommune har lavet et notat, dateret 18. april 2011, i hviket der oplyses om en række forhold vedrørende kystbeskyttelse og grundvandssænkning, oversigt over forventede udgifter til sommerhusejerne m.m. Vil du se mere, kan du se det på dette link:
Lemvig kommunes notat om kystbeskyttelse og grundvandssænkning.

Kommunen har også tidligere opstillet nogle foreløbige og grove økonomisk forudsætninger for beregning af bidrag til pumpelaget. Disse overslag er lavet før der overhovedet er bestemt hvor nye dræn skal laves m.m. Så disse tal skal tages med et stort forbehold.
Lemvig kommunes beregningsforudsætninger for økonomiske overslag for nye pumpelag i Vrist og Vejlby.

Her finder du en oversigt, lavet af Ejerlaget Sletten, der viser alle de forventede udgifter til kloak, pumpelag og digelag (når det sidstnævnte engang oprettes).
Oversigt over forventede bidrag til diverse foranstaltninger.