Generalforsamling 2024

Indbydelse til generalforsamling i Vrist Pumpelag.

Du/I indbydes hermed i henhold til vedtægtens §8 til foreningens generalforsamling.

Den afholdes i Harboøre Hotel, Stationsvej 5, 7673 Harboøre lørdag den 20. april kl. 13:00.

 Forud for generalforsamlingerne indbydes du/I til en let frokost kl. 12:15.

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Godkendelse af formandens beretning.
 • Aflæggelse af regnskab for 2023 ved kassereren.
 • Godkendelse af regnskab for 2023.
 • Behandling af eventuelle forslag til ændringer / udvidelser af pumpelagets tekniske anlæg.
 • Drøftelse af og godkendelse af budgetforslag for det kommende år.
 • Indkomne forslag: Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne, som er modtaget af formanden senest  lørdag den 6. april 2024.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

         Følgende er på valg i 2023:

 • Svend Pedersen (modtager ikke genvalg)
 • Ejvind Klinkby Koch (modtager genvalg)

         Valg af 1. og 2. suppleant

 • 1. suppleant Rasmus Berghold
 • 2. suppleant Per Jacobsen

         

         Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Revisor - Mikael Mikkelsen (modtager genvalg)
 • Revisorsuppleant Inge V Jensen

 

 • Eventuelt

 Med muligheden for at mødes til frokost inden generalforsamlingen, kan man hilse på naboer med flere, og       eventuel få en snak om det der sker i området, og det der allerede er sket i pumpelaget m.m.

Ønsker du / I at deltage i frokosten er det påkrævet med tilmelding senest tirsdag den 16. april kl. 20.

 

Tilmelding skal ske ved fremsendelse af e-mail til vrist.pumpelag@gmail.commed oplysninger om

·        Navn

·        Antal deltagere i frokosten

·        Din sommerhusadresse

 

Der serveres kaffe / the under generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen for

Vrist Pumpelag

 

PS. Hvis du ikke ønsker at modtage mail fra Vrist pumpelag fordi f.eks. du har solgt sommerhuset eller har ændringer i mailadressen så send os venligst en mail.