Generalforsamling 2022

Så er det atter blevet tid til generalforsamling og i år bliver den helt regulær.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vrist Pumpelag.

Du/I indbydes hermed i henhold til vedtægtens §8 til ordinær generalforsamling i Vrist Pumpelag.

Generalforsamling afholdes på lørdag den 23. april 2022 kl. 13.30 på Harboøre Centret, Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre.

Allerede kl 12:30 vil bestyrelsen være vært ved en let frokost i form af 3 stk. snitter samt 1 genstand (øl/sodavand) pr. tilmeldt deltager kl. 12:30 Tilmelding skal ske på https://vristpumpelag.nemtilmeld.dk

Dagsorden:

(for udskriftvenlig version klik HER.)

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (for udskriftvenlig version klik HER.)
3. Godkendelse af formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab for 2021 - kan gennemlæses HER med revisor påtegnelse
5. Godkendelse af regnskab for 2021
6. Behandling af eventuelle forslag til ændringer/udvidelser af pumpelagets tekniske anlæg
7. Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år (se langtidsbudget 2018-2025 HER).
8. Indkomne forslag (forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen).
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.I år er på valg:
- Svend Pedersen
- Ejvind Klinkby Koch - genopstiller.

Som suppleanter til bestyrelsen:
- Rasmus Bergholdt - genopstiller.
- Runa Brøchner - genopstiller - opstiller yderligere til selve bestyrelsen.
10. Valg af revisor og revisor suppleant – Revisor Mikael Mikkelsen genopstiller / revisor suppleant Keld Koldby ønsker ikke genvalg.
11. Eventuelt