Generalforsamling 2021

Årets alternative online generalforsamling er nu overstået gnidningsløst, og vi er glade for jeres tålmodighed.

Der var en smule opstartsproblemer, men dem fik webmasteren hurtigt rettet.

Vi kan se, at mange folk har udvist interesse og har læst vores e-mails, men vi må desværre konstatere, at det ikke har lykkedes at trække folk til computeren i forbindelse med selve valget ... kun sølle 14 har valgt at afgive deres stemmer.
Heldigvis har vi fået nyt blod på suppleant-pladserne, og formanden vil gerne takke alle de kandidater, som meldte sig, for deres lyst til at bakke op om pumpelaget. Man kan så også håbe i sit stille sind, at det giver dem blod på tanden til eventuelt at træde ind i bestyrelsen til næste år, når der igen skal vælges 2 til bestyrelsen.

Vi mangler desværre stadig kontakt oplysninger på nogle af de mange nye ejere. Der har virkelig været stor udskiftning her i corona-tiden, men når jeg går rundt blandt sommerhusene, kan man også se, at der er kommet en ny yngre generation til ... et hjertelig velkommen til sommmerhusområdet her ved Vrist, skal der lyde fra bestyrelsen.

Intet under eventuelt.

Resultatet af afstemningen er:
- formandens beretning: Godkendt uden indsigelser eller kommentarer (ud over et par positive tilkendegivelser omkring den humoristiske tilgang).
- Regnskab for 2019 samt 2021: Godkendt uden indsigelser eller kommentarer.
- Budget for de kommende år: Godkendt uden indsigelser eller kommentarer.

Valgt til bestyrelsen (denne afholder snarest et bestyrelsesmøde og konstituerer sig selv, hvor efter det meldes ud her på siden, hvile personer, som bestrider de forskellige poster og for, hvornår disse er på valg igen:
- Tina Lund - genvalgt for 2 år.
- Karsten Damm - genvalgt for 2 år.
- Jens Hansen-Møller - genvalgt for 2 år.
- Svend Pedersen - genvalgt for 1 år.
- Ejvind Klinkby Koch - genvalgt for 1 år.

Som suppleanter til bestyrelsen vælges:
- Rasmus Bergholdt - ny på posten.
- Runa Brøchner - ny på posten.

Yderligere er valgt:
- Revisor Michael Mikkelsen - genvalg.
- Revisorsuppleant Kent Koldby - genvalg.