VRIST PUMPELAG
Denne side er sidst opdateret den
21.03.2020
Besøgstæller

Økonomiske forhold

Det er bestyrelsens hensigt at sikre, at der er opkræves bidrag, så der oparbejdes en vis kapital til betaling af de første arbejder og den løbende drift af pumpelaget og samtidig sikre, at der sker afvikling af kommunegaranterede lån over en rimelig kort årrække.


BUDGETOPLYSNINGER:

Langtidsbudget 2018 - 2022, som det blev gennemgået på generalforsamlingen den 21. april 2018.

Det er vigtigt samtidigt at forholde sig til forudsætningerne for langtidsbudgettet!
Notat med forudsætninger for langtidsbudget 2018 - 2022



REGNSKABER:

Regnskab 2019, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
Revisorpåtegnet regnskab for 2019

Regnskab 2018, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 13. april 2019.
Revisorpåtegnet regnskab for 2018

Regnskab 2017, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 21. april 2018.
Revisorpåtegnet regnskab for 2017

Regnskab 2016, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 18. april 2017.
Revisorpåtegnet regnskab for 2016

Regnskab 2015, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 2. april 2016.
Revisorpåtegnet regnskab for 2015

Regnskab 2014, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 28. marts 2015.
Revisorpåtegnet regnskab for 2014

Regnskab 2013, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 5. april 2014.
Revisorpåtegnet regnskab for 2013

Regnskab 2012, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen 13. april 2013.
Revisorpåtegnet regnskab for 2012

Regnskabet 2011, som det blev fremlagt ved generalforsamlingen den 21. april 2012.
Revisorpåtegnet regnskab for 2011

Aftale mellem Lemvig Vand & Spildevand og Vrist Pumpelag fra april 2013